0938794565 CS.ASP@HOTMAIL.COM

ASP ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19

รับผลิตฉลาก สติ๊กเกอร์พันขวดเจลแอลกอฮอล์ ราคาถูก
ฟรี! ออกแบบ+ค่าบล็อค

สติ๊กเกอร์แบบม้วน เอาไว้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีได้รับความนิยมค่อนข้างมาก แถมยังนิยมทำสติ๊กเกอร์กันปลอมให้อยู่ในรูปแบบของสติ๊กเกอร์ม้วนอีกด้วยเพื่อให้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งานนั่นเอง

 

การพิมพ์สติ๊กเกอร์ม้วนกันปลอมแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สติ๊กเกอร์ม้วนใหญ่ สติ๊กเกอร์ม้วนเล็ก เพื่อนำแผ่นสติ๊กเกอร์ที่ได้ไปติดบริเวณสินค้า หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ จะช่วยป้องกันการกันปลอมได้เป็นอย่างดี ทำให้ผลิตภัณฑ์สินค้านั้น ๆ ยากต่อการลอกเลียนแบบ

สติ๊กเกอร์แบบแผ่น เอาไว้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีได้รับความนิยมค่อนข้างมาก

เพื่อนำแผ่นสติ๊กเกอร์ที่ได้ไปติดบริเวณสินค้า หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ จะช่วยป้องกันการกันปลอมได้เป็นอย่างดี ทำให้ผลิตภัณฑ์สินค้านั้น ๆ ยากต่อการลอกเลียนแบบ

ผลงานการผลิตสติ๊กเกอร์ลาเบล

ASP ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทแนวหน้าระดับประเทศมากมายให้ ผลิตสติ๊กเกอร์ลาเบล

LINE-LOGO